HỒ SƠ XÓA NỢ THUẾ VỚI DN BỊ TUYÊN PHÁ SẢN CÓ GÌ MỚI?

22/08/2017 13:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó đáng chú ý là những quy định mới trong hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Hồ sơ gồm:

1- Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

2 – Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;

3 – Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;

4 – Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

Thông tư 79/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017. (Download Thông tự TẠI ĐÂY).

 
>