HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI BÁC TOÀN BỘ YÊU CẦU KHỞI KIỆN CỦA MỘT CÔNG TY HONGKONG

14/02/2022 16:47

Ngày 18/01/2022, tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hội đồng trọng tài gồm có: ông Vũ Xuân Phong (chủ tịch HĐTT) và 2 trọng tài viên là ông Jaya Prakash và ông Đỗ Văn Đại đã mở phiên họp giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại giữa:

Nguyên đơn: ALBERT ZIPS HK LIMITED

Bị đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG (ISE. Co)

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư VŨ NHƯ HẢO - Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự - Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà.

* Nội dung tranh chấp:

Tranh chấp hợp đồng số 502/KH07 revise 1 về mua bán dây khoá kéo. Giá trị tranh chấp theo yêu cầu của nguyên đơn: 81.874 USD.

Tóm tắt nội dung vụ việc tranh chấp:

Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Phụ Liệu May Nha Trang (Bên bán) và Albert Zips HK Limited (Bên mua) ký với nhau Hợp đồng số 502/KH07 revise 1 về việc mua bán dây khoá kéo mẫu N3IZ.T1, số lượng: 10.757 cái, giá trị: 628,36 USD.

Các bên đã hoàn tất giao nhận hàng vào ngày 21/4/2019 với điều kiện giao hàng đã thoả thuận là EXW (Ex-Works).

Ngày 31/10/2019, Bên mua khiếu nại về việc dây khoá kéo phát sinh lỗi sau khi Bên mua cung ứng cho Bên thứ 3 (Carmel Clothing), Bên thứ 3 cung ứng cho Bên thứ 4 (Sainsbury’s) và được may vào “váy đầm”. Cụ thể quá trình báo cáo khiếu nại như sau:

  • Ngày 30/10/2019, Sainsbury’s gửi email cho Carmel Clothing với nội dung báo cáo vấn đề liên quan đến khoá kéo bị lỗi trên sản phẩm “váy đầm”: “Chúng tôi đã nhận được một số khiếu nại liên quan đến việc khóa kéo trên kiểu dáng này bị lỗi / bị hỏng. Tôi đã kiểm tra những mẫu này dựa trên con dấu vàng và chúng không phải là đại diện cho những gì chúng tôi đã ký”.
  • Ngày 31/10/2019, Carmel Clothing gửi email cho Abert Zips HK Limited để báo cáo về lỗi của đơn đặt hàng khoá kéo FN14358 và yêu cầu được cung cấp chứng nhận Oeko-Tex, báo cáo kiểm định và hoá đơn đối với các khoá kéo này.
  • Ngày 01/11/2019, ISE. Co đã gửi báo cáo kiểm định nội bộ của hợp đồng 502/KH07 mã hàng FN14358 cho Abert Zips HK Limited.
  • Ngày 13/11/2019, Carmel Clothing gửi email cho Abert Zips HK Limited để yêu cầu số tiền bồi thường tổng cộng là 78,300.66 Bảng Anh.
  • Ngày 13/12/2019, Abert Zips HK Limited gửi văn bản đến ISE. Co để yêu cầu số tiền bồi thường là 81,874 USD.

Công ty ISE không đồng ý với khoản yêu cầu bồi thường của Abert Zips HK Limited vì nhận thấy rằng điều này hoàn toàn không có cơ sở và không hợp lý. Sau nhiều lần các bên tự thương lượng không thành, ngày 19/10/2020, Abert Zips HK Limited đã nộp đơn yêu cầu trọng tài lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) – Chi nhánh TP.HCM để khởi kiện đối với Công ty ISE.

* PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI:

Sau gần 1 tháng kể từ ngày mở phiên họp, vụ việc tranh chấp được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) – Chi nhánh TP.HCM phán quyết như sau:

"Trên cơ sở phân tích về yêu cầu của Nguyên đơn, lập luận và chứng cứ của các Bên cùng các điều luật được trích dẫn ở trên, Hội đồng trọng tài quyết định:

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu trong Đơn khởi kiện của công ty Albert Zips HK Limited đối với Công ty CP Phụ liệu may Nha Trang.

2. Nguyên đơn tự chịu toàn bộ chi phí trọng tài đã nộp cho VIAC.

3. Phán quyết trọng tài này được ba thành viên Hội đồng trọng tài biểu quyết nhất trí và được lập vào ngày 10/02/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phán quyết trọng tài này có giá trị chung thẩm, ràng buộc các Bên và có hiệu lực kể từ ngày ban hành phán quyết."

Dưới đây là Files đính kèm:

1. Phán quyết của Hội đồng Trọng tài

2. Luận cứ bảo vệ bị đơn của Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự.  

 
>