MUA BÁN NHÀ ĐẤT PHẢI SANG TÊN SỔ ĐỎ TRONG THỜI HẠN 1 THÁNG?

28/05/2020 14:37

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở các bên có nghĩa vụ đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (Sổ đỏ/sổ hồng).

Nghĩa vụ này phải được thực hiện trong thời hạn nhất định theo luật định, nếu quá thời hạn sẽ bị phạt tiền và buộc phải đăng ký theo quy định. Cụ thể, theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, đối với thửa đất đã có Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mua bán nhà đất) thì phải đăng ký biến động.

Cũng theo khoản 1 Điều này, đăng ký biến động là BẮT BUỘC khi chuyển nhượng nhà đất. Vậy THỜI HẠN đăng ký biến động là bao lâu?

Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế”

Như vậy, khi chuyển nhượng nhà đất phải đăng ký biến động trong thời hạn KHÔNG QUÁ 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

* Không sang tên việc mua bán không có hiệu lực

Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”

Theo quy định trên, việc chuyển nhượng nhà đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Khi chuyển nhượng nhà đất mà không sang tên thì việc chuyển nhượng không có hiệu lực.

Để việc chuyển nhượng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật thì các bên cần thực hiện theo 03 bước sau:

- Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng (Lưu ý: Các bên được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất).

- Bước 2: Khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ (Lưu ý: khi chuyển nhượng nhà đất dù thuộc trường hợp miễn thuế, miễn lệ phí trước bạ vẫn phải kê khai). 

- Bước 3: Nộp hồ sơ sang tên (đăng ký biến động):  Để hoàn tất việc chuyển nhượng phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký đất đai sẽ ghi thông tin biến động vào trang 3, trang 4 của Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới nếu người đăng ký có yêu cầu.

Tóm lại, khi mua bán nhà đất, các bên phải sang tên trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.  

Luật sư Nha Trang
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự

 
>