BẢN ÁN HAY VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

27/12/2023 15:21

Ngày 28/12/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Tranh chấp hợp đồng lao động” giữa nguyên đơn là ông Mai Hoàng Dương và bị đơn là Bệnh viện 22-12.

Quyết định của bản án sơ thẩm số 01/2022/LĐ-ST do Toà án nhân dân thành phố Nha Trang ban hành:

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Mai Hoàng Dương về việc yêu cầu Bệnh viện 22-12 thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tháng 6/2021 và tháng 7/2021 cho ông Dương.

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Bệnh viện 22-12 ban hành và bàn giao Quyết định nghỉ việc; hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội về giao sổ bảo hiểm xã hội cho ông Mai Hoàng Dương.

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của Bệnh viện 22-12, buộc ông Mai Hoàng Dương phải hoàn trả chi phí đào tạo là 1.122.180.210 VND cho Bệnh viện 22-12.

Vì ngày 29/12/2022, ông Mai Hoàng Dương có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm nêu trên. Nên vào ngày 10/05/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án “Tranh chấp hợp đồng lao động” giữa nguyên đơn là ông Mai Hoàng Dương và bị đơn là Bệnh viện 22-12.

Quyết định của bản án phúc thẩm số 01/2023/LĐ-ST do Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà ban hành điều chỉnh nội dung quyết định của bản án sơ thẩm nêu trên như sau:

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Mai Hoàng Dương về việc yêu cầu Bệnh viện 22-12 thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tháng 6/2021 và tháng 7/2021 cho ông Dương.

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: Buộc Bệnh viện 22-12 ban hành và bàn giao Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội về giao sổ bảo hiểm xã hội cho ông Mai Hoàng Dương.

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của Bệnh viện 22-12, buộc ông Mai Hoàng Dương phải hoàn trả chi phí đào tạo là 1.122.180.210 VND cho Bệnh viện 22-12.

Đọc các bản án tại đây:

BẢN ÁN SƠ THẨM

BÁN ẢN PHÚC THẨM

 
>