BẢN ÁN HAY VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CHUNG ĐỂ THI HÀNH ÁN

17/12/2023 18:36

Ngày 25/09/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Nha Trang đã xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp xác định quyền sở hữu tài sản chung để thi hành án” giữa nguyên đơn là ông Dương Văn Cường và bà Nguyễn Thị Tuyết Dư – bị đơn ông Phùng Quốc Thái Dương và bà Đặng Thị Thái.

Quyết định của bản án sơ thẩm số 100/2023/DSST ngày 25/09/2023:

1. Đình chỉ 1 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc xác định căn nhà là tài sản riêng của ông Phùng Quốc Thái Dương và bà Đặng Thị Thái.

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác nhận diện tích đất của ông Phùng Quốc Thái Dương và bà Đặng Thị Thái là tài sản riêng của vợ chồng ông Dương và bà Thái để thi hành án.

Toàn văn bản án sơ thẩm: Bản án

 
>