BẢO VỆ THÀNH CÔNG CHO NGUYÊN ĐƠN TRONG VỤ ÁN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN DO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GÂY RA

17/12/2023 19:00

Ngày 12/09/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Nha Trang đã xét xử sơ thẩm vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản do công trình xây dựng gây ra” giữa nguyên đơn là bà Lê Uyên Phương và bị đơn là Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền. Luật sư của Công ty Luật TNHH Vũ & Cộng sự là đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn.

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã ra Bản án sơ thẩm số 78/2023/DS-ST ngày 12/09/2023 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Theo đó, Bị đơn là Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn bà Lê Uyên Phương và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Ngô Phúc Vũ các khoản tiền sau:

- Chi phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng tài sản (nhà ở): 1.006.300.000 VND

- Thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị giảm sút (do mất thu nhập từ việc cho thuê căn nhà): 2.400.000.000 VND

- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại đối với tài sản là: 72.000.000 VND

Tổng cộng bị đơn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Ngô Phúc Vũ là: 3.538.300.000 VND

Toàn văn bản án sơ thẩm: Bản án

 
>