BẢO VỆ THÀNH CÔNG QUYỀN LỢI CỦA BỊ ĐƠN - BẢN ÁN HAY VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

03/11/2023 16:15

Ngày 13/09/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Nha Trang xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ” giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thị Thành và bị đơn là Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang.

Quyết định của bản án số 80/2023/DS-ST ngày 13/09/2023 của Toà án nhân dân thành phố Nha Trang:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đoàn Thị Thành về các yêu cầu như sau:

1.1. Nguyên đơn yêu cầu chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng mua bán căn hộ số C2108/HĐMB/Virgo_NT với Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang.

1.2. Nguyên đơn yêu cầu buộc Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang hoàn trả cho bà Thành số tiền 1.707.817.273 đồng

1.3.  Nguyên đơn yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang phải trả cho bà Thành số tiền phạt vi phạm Hợp đồng là 20% giá bán thuần căn hộ là: 1.596.909.909 x 20% = 319.218.181 đồng.

2. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Đoàn Thị Thành đối với số tiền chuyển thừa, buộc bị đơn Công ty TNHH Thương mại Virgo Nha Trang phải trả cho nguyên đơn 6.000.000 đồng.

Xem toàn văn bản án TẠI ĐÂY

 
>