QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

13/01/2024 08:20

1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Căn cứ quy định tại Điều 17 và Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 thẩm quyền đăng ký kết hôn:

1.1. Trường hợp đăng ký kết hôn ở Ủy ban nhân dân cấp xã: Cả hai đều là công dân Việt Nam kết hôn.

1.2. Trường hợp đăng ký kết hôn ở. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài;

- Giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

- Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam

2. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

Theo quy định tại Điều 13 Luật Hôn nhân và gia đình:

Điều 13. Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.”

Như vậy, khi cặp vợ chồng rơi vào trường hợp đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì sẽ bị hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn và sẽ được cấp lại theo đúng thẩm quyền nhưng thời gian xác lập mối quan hệ của vợ chồng vẫn được giữ nguyên.

 
>