XÁC ĐỊNH HÀNG THỪA KẾ VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ CỦA MẸ VÀ CON RUỘT CHẾT CÙNG THỜI ĐIỂM

06/04/2020 15:09

Từ thực tế tham gia giải quyết các vụ việc chia thừa kế, Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự xin chia sẻ một vụ việc sau để bạn đọc có thể tham khảo.

Bà A, ông B có hai con là X và Y. Bà A cùng với người con X đi du lịch, bị tai nạn và chết cùng thời điểm. Bà A có mẹ là bà H. Tài sản của bà A trong khối tài sản chung vợ chồng với ông B là 10 tỷ VND. Tài sản riêng là 1 tỷ VND. 

Anh X có vợ là Z và hai con là M, N. Tài sản của anh X trong khối tài sản chung với Z là 2,6 tỷ VND.

Vậy, việc xác định hàng thừa kế và phân chia di sản thừa kế của bà A và anh X trong trường hợp hai người này không có di chúc như thế nào?

Để giải quyết trường hợp này, có thể căn cứ vào quy định tại các điều từ Điều 649 đến Điều 652 của BLDS 2015 về thừa kế theo pháp luật. Vì chia theo pháp luật nên di sản của bà A được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà A, bao gồm: B, H, X, Y. Do bà A và anh X chết cùng thời điểm, nên các con của anh X là M, N sẽ được thừa kế thế vị phần của anh X. Tổng di sản của bà A là: 1/2 Khối tài sản chung với ông B là 5 tỷ VND (1/2 của 10 tỷ Đồng) + 1 tỷ VND tài sản riêng = 6 tỷ VND. Khối di sản này được chia làm 4 cho B, H, X, Y bằng nhau. Vậy mỗi người sẽ được nhận 1,5 tỷ VND. Số tiền 1,5 tỷ VND của anh X được chia đều cho M và N mỗi người 750 triệu VND.

Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của anh X bao gồm: B, Z, M, N. Khối di sản của X là 1/2 khối tài sản chung với Z là 1,3 tỷ VND (1/2 của 2,6 tỷ VND). Phần di sản này được chia cho 4 người thừa kế là B, Z, M, N, mỗi người được 325 triệu VND.