TRỞ VỀ SAU KHI BỊ TÒA ÁN TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT!

09/04/2020 09:51

Câu hỏi: 

Tôi có hộ khẩu ở  Nha Trang, Khánh Hòa nhưng vì mưu sinh nên tôi sang nước Lào làm việc, hơn 5 năm không liên lạc với gia đình. Đến nay khi tôi trở về nhà thì vợ tôi đã kết hôn với người khác và căn nhà của vợ chồng tôi do người khác sử dụng. Tôi được biết, trong thời gian tôi đi làm xa thì vợ tôi đã đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên bố tôi đã chết và xin được ly hôn với tôi. Vậy quan hệ giữa tôi và vợ sẽ giải quyết như thế nào? Căn nhà của tôi có lấy lại được không? 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Dân sự 2015 thì: "Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết"

Điều luật trên cũng quy định: Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ các trường hợp: (1) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật; (2) vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hồn đó vẫn có hiệu lực pháp luật. 

Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trong trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Về nhân thân: Theo quy định trên thì anh cần làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố anh là đã chết để anh được khôi phục các quyền công dân. Riêng quan hệ hôn nhân của anh đã bị chấm dứt, vợ anh đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật. 

Về tài sản: Nêu vợ anh đã làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và bán cho người khác thì anh có quyền yêu cầu những liên quan trả lại tài sản cho anh, trường hợp không thỏa thuận được thì anh có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Quy định pháp luật: Điều 73 Bộ luật Dân sự 2015. 

Luật sư Nha Trang
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự

 
>